گواهینامه های صلاحیت


گواهینامه های صلاحیت
-رتبه دو در رسته آب و فاضلاب
-رتبه سه در رسته محیط زیست
-رتبه سه در رسته پدافند غیر عامل