شرح پروژه ها

شرح پروژه ها(شرح و مشخصات کلی پروژه ها که باید در بخشهای کارهای انجام شده در دست انجام و ....ارائه شود)

1- عنوان پروژه : طراحی پایه و تفصیلی مدولهای 6&5 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش EPC
الف) کلیات 
خدمات مهندسی پایه (Basic Design) و تفصیلی (Detail Design) مدولهای پنج و شش تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران با ظرفیت یک میلیون و پنجاه هزار نفر (1،050،000نفر) با فرآیند لجن فعال از نوع نهرهای اکسایش (Oxidation Ditch) و فرآیند تثبیت و فرآوری لجن از نوع هضم بی هوازی، بعنوان مشاور همکار گروه مشارکت ژرف کار جم و انرژی و پالایش خرد در قالب قرارداد اصلی فی مابین شرکت فاضلاب تهران بعنوان کارفرما و گروه مشارکت ژرف‌کار‌جم و انرژی‌پالایش‌خرد، به این مهندسین مشاور واگذار گردید. این مهندسین مشاور خدمات بخش فرآیند را با همکاری شرکت آلمانی koccks انجام و سایر دیسیپلین های مهندسی شامل : هیدرولیک، معماری، سازه، مکانیک، پایپینگ، برق، کنترل، ابزاردقیق، تاسیسات ساختمانها، تاسیسات محوطه، فضای سبز، دستورالعملهای نصب،راه اندازی و بهره برداری و کلیه نقشه های کارگاهی(Shop Drawing) به طور کامل انجام و پس از اخذ تاییدیه هر مرحله از مدارک از کارفرما نتیجه جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ می‌گردید و حین اجرا و پس از اجرا کلیه نقشه های چون ساخت(As Build) تهیه و مدارک مربوطه به طور کامل به کارفرما ارسال گردید و طرح تحویل موقت و قطعی گردید. 
ب) مشخصات کلی پروژه
-    موقعیت پروژه: جنوب شهرری مجاور پالایشگاه نفت تهران 
-    ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب: یک میلیون و پنجاه هزار نفر
-    دبی متوسط فاضلاب ورودی: 224،000 مترمکعب در روز
-    نوع فرآیند: لجن فعال از نوع نهرهای اکسایش
-    سیستم فرآوری و تثبیت لجن: هاضمهای بی هوازی
-    تعداد مدول: دو مدول
-    تعداد خط جریان: چهار خط جریان
-    روش گندزدائی پساب: سیستم UV 
نوع قرارداد اصلی: طرح و ساخت (EPC) 

ج) خدمات ویژه انجام شده دربخش خدمات مهندسی پایه و تفصیلی
•    طراحی ویژه سازه هاضمهای بی هوازی (سه عدد هاضم به ظرفیت هر هاضم 8900 مترمکعب) که موجب حذف 45 عدد شمع بتنی به طول هر شمع 12 متر در فونداسیون گسترده هاضمها گردید و بالغ بر 12 میلیارد ریال بر اساس قیمت های فهرست سال 87 کاهش هزینه در برداشت. 
•    بازنگری هیدرولیک جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب که موجب کاهش افت انرژی و در پی آن کاهش ارتفاع ایستگاه پمپاژ پساب (2+5 دستگاه الکتروپمپ به ظرفیت هر دستگاه 720 لیتر بر ثانیه و ارتفاع اولیه 5/4 متر) از 5/4 متر به 5/1 متر گردید. این کاهش ارتفاع پمپاژ موجب گردید روزانه حدود چهار مگا‌وات ساعت انرژی الکتریکی، صرفه جوئی شود
•    طبق محاسبات انجام شده در فرآیند طرح، مشخص گردید که لجناب خروجی از دستگاههای آبگیری (لجن خروجی هاضمهای بی هوازی) در صورتی که به ابتدای واحد بیوراکتور پمپاژ شود.روی مشخصات پساب خروجی تاثیر گذاشته و از محدوده تعریف شده خارج می شود. برای رفع این موضوع، گزینه های مختلف از جمله افزایش حجم بیوراکتور، افزایش میزان اکسیژن دهی بیوراکتور و تغییر رژیم پمپاژ لجناب مورد بررسی و گزینه برتر تغییر رژیم پمپاژ از جنبه های فنی، اقتصادی و بهره برداری مورد تایید قرار گرفت و پس از تائید مشاور کارفرما، نسبت به اجرای آن اقدام گردید. 
•    پیشنهاد تولید برق از بیوگاز تولیدی هاضمها: در روند انجام خدمات مهندسی طرح، این مهندسین مشاور طی گزارشی پیشنهاد نمود که در صورتی که بیوگاز تولیدی هاضمها، تصفیه گردد و از آن جهت تولید انرژی گرمائی و الکتریکی استفاده شود (CHP: Compined Heating & Power) ظرف مدت پنج سال هزینه های سرمایه گذاری اولیه بخش بیوگاز و سیستم CHP با فروش برق تولیدی به وزارت نیرو برگشت داده می شود. متعاقب گزارش ارائه شده و جلسات برگزار شده طرح پیشنهادی مورد تائید و پس از تهیه نقشه و مشخصات آن ، گروه مشارکت نسبت به تهیه، ساخت و اجرای آن اقدام نمود. 
•    طراحی سیستم تصفیه بو به روش بیولوژیک: با توجه به پراکندگی واحدهای فرآیندی در محدود 26 هکتار زمین اختصاصی مدولهای پنج و شش و تولید گازهای آزاردهنده توسط برخی از واحدهای مذکور، این مهندسین مشاور دو یونیت تصفیه بو جهت بخش مایع و لجن به ظرفیت هر یونیت 30 هزار مترمکعب در ساعت طراحی نمود (طرح پایه، تفصیلی و نقشه های کارگاهی) و نهایتاً پس از اخذ تائید طرح توسط شرکت آلمانی تولندر (بزرگترین شرکت تولید کننده تجهیزات سیستم های تصفیه بو در اروپا) طرح مذکور توسط پیمانکار اجرا و سپس مورد بهره برداری قرار گرفت (یکی از شروط کارفرما مبنی بر پذیرش طرح، تائید آن توسط شرکت صاحب نظر اروپائی در این بخش بود) 

2- عنوان پروژه :مطالعات مرحله اول طرح ارتقا کمی و کیفی تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام
الف-کلیات :تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام با فرآیند لاگون هوادهی در چهار مدول 75 هزار نفری قبلاً طراحی و دو مدول آن به ظرفیت 150 هزار نفر در سال 84 به بهره برداری رسید. به دلیل مشکلات :1 – ورود فاضلاب مازاد بر ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب موجود، 2-عدم تامین مشخصات پساب خروجی جهت تخلیه به رودخانه پایین دست (رودخانه مهدی آباد) ،3- مشکلات جمع آوری و مدیریت لجن ته نشین شده در لاگونهای ته نشینی،دستگاه اجرائی تصمیم به انجام مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب موجود گرفت که در سال 90 انجام این مطالعات به این مهندسین مشاور واگذار گردید.این مهندسین مشاور پس از انجام مطالعات مرحله اول ،طرح پیشنهادی مبنی بر تبدیل لاگونهای هوادهی به بیوراکتورهای لجن فعال از نوع A2O در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
ب- مشخصات کلی پروژه طرح ارتقاء
           موقعیت تصفیه خانه: جنوب غربی شهر ایلام    ظرفیت تصفیه خانه قبل ار ارتقاء: یک صد و پنجاه هزار نفر     دبی متوسط فاضلاب ورودی: 32000 مترمکعب در روز    نوع فرآیند: لاگون هوادهی اختلاط کامل     تعداد مدول: یک مدول و دو خط جریان    روش گندزدائی پساب: کلرزنی
              کاربرد پساب موجود : تخلیه به رودخانه مهدی آباد
-    مساحت زمین تصفیه خانه: 22 هکتار 
ج)    خدمات طرح ارتقاء
•    بررسی عملکرد موجود تصفیه خانه•    بررسی و تحلیل کاربری پساب و تعیین مشخصات پساب خروجی •    مطالعه گزینه های مختلف ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه•    پیشنهاد گزینه برتر تبدیل لاگون های هوادهی به لجن فعال از نوع A2O د)    مشخصات طرح ارتقاء یافته: •    ارتقاء ظرفیت تصفیه موجود از 150 هزار نفر به 285 هزار نفر •    بهبود کیفیت پساب مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به آبهای سطحی
•    تغییر روش فرآوری لجن به روش های مکانیکی •    تبدیل هر لاگون هوادهی به یک تانک بیولوژیک (تانک بی هوازی، تانک انوکسیک و تانک هوادهی)
3- عنوان پروژه: طراحی پایه و تفصیلی مدول دوم و کل بخش لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان به روش DBO
الف)کلیات : 
طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان با فرآیند   A2Oبا ظرفیت یکصد هزار نفر و طرح هضم لجن به روش بیهوازی (هاضم های بیهوازی) به ظرفیت دویست هزار نفر با اعتبارات بانک توسعه اسلامی توسط پیمانکار (گروه مشارکت چوتاش-آذرسیماب) از سال 1390 آغاز گردید. ابتدا خدمات مهندسی پروژه (پایه و تفصیلی) توسط تیم طراح گروه مشارکت (شرکت چوتاش) با همکاری شرکت مشاور ترکیه ای "ارگر" انجام گردید که به دلیل عدم انطباق طرح های ارائه شده با مبانی، ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی مصرح در متن قرارداد، مورد تائید مشاور مادر پروژه، قرار نگرفت و فرآیند انجام خدمات مهندسی را طولانی کرد. به گونه ای که پس از حدود یکسال از زمان تجهیز کارگاه و آماده بودن عوامل اجرائی جهت اجرای پروژه در بخشهای مختلف، نقشه ای تائید شده جهت اجرا، در کارگاه وجود نداشت همچنین این خدمات به صورت نامنظم و گسسته انجام می گردید به گونه ای که در برخی از بخش ها،  خدمات مهندسی پایه به تصویب نرسیده ، خدمات تفصیلی (جزئیات اجرایی) انجام شده بود و عملاً این نقشه های اجرائی به دلیل عدم تایید بیسیک آنها، امکان اجرا وجود نداشت. 
با توجه به مشکلات فوق و عدم آشنایی تیم طراح ترکیه با ضوابط مندرج در قرارداد، خدمات مهندسی پایه و تفضیلی پروژه کاشان در سال 92 از طرف رهبر گروه مشارکت به مهندسین مشاور تکاب گستر پارس واگذار گردید و این مشاور بالغ براساس مشخصات تجهیزات ارائه شده بالغ بر 90% خدمات مهندسی پروژه مذکور را تا پایان سال 92 انجام که این خدمات توسط مشاور نیز تائید شده است. 
ب) مشخصات پروژه:
موقعیت تصفیه خانه فاضلاب :در ضلع شمال شهر
ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب : یکصد هزار نفر
ظرفیت فراوری و تثبیت لجن دو مدول(اول و دوم) : دویست هزار نفر
نوع فرایند تصفیه فاضلاب:لجن فعال از نوع A2O
روش تثبیت و فراوری لجن : هضم بی هوازی
کاربری پساب : کشاورزی،صنعت و تخلیه به روانابهای سطحی
مساحت زمین تصفیه خانه : 16 هکتار
ج) خدمات ویژه انجام شده در روند خدمات مهندسی طرح
-    اصلاح سیستم تقسیم مساوی جریان بین دو مدول از روش استفاده از دریجه های برقی به روش استاتیکی 
-    اصلاح سیستم اندازه گیری دبی فاضلاب ورودی به روش پارشال فلوم با استغراق 100 درصد به روش AVFM (به منظور جلوگیری از پس زده گی جریان و کاهش افت انرژی جریان عبوری از پارشال فلوم و افزایش دقت اندازه گیری)
-    بازنگری مشخصات ایستگاه پمپاژ لجن اولیه به منظور بهینه سازی ابعاد و سهولت در بهره برداری
-    محاسبات مجدد سیستم انتقال و توزیع هوا به دفیوزرها و کاهش اقطار لوله های استنلس استیل انتقال و توزیع هوا 
-    بازنگری و اصلاح مشخصات هندسی ، جنس خط انتقال و مشخصات الکتروپمپهای سیستم پمپاژ برگشت داخلی پساب 
-    تلفیق اتاق استقرار بلوئرهای هوادهی با اتاق MCC مربوطه 
-    بهینه سازی ظرفیت ترانس و دیزل(کمینه سازی) و اصلاح مشخصات ساختمان برق اصلی
-    بازنگری و کاهش حجم سامپ ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی به منظور بهبود راهبری تصفیه خانه فاضلاب
-    بازنگری اساسی سیستم جمع آوری و تصفیه بو گازهای آزار دهنده 
-    اصلاح ساختمان مواد شیمیائی از جنبه های معماری ،موقعیت استقرار و نوع و ظرفیت مورد نیاز
-    تغییر تراز استقرار تانک اختلاط لجن اولیه واضافی به منظور کاهش ارتفاع پمپاژ ایستگاه های پمپاژ مذکور
-    اصلاح سیستم اختلاط لجن در تانک اختلاط به جهت جلوگیری از آزاد سازی فسفر

5) طراحی، احداث و بهره برداری از تصفیه خانه آب هفتم تهران    مشخصات پروژه:تصفیه خانه آب هفتم شهر تهران در فاصله 8 کیلومتری شهر تهران و در کنار روستای حصار امیر واقع شده است آب ورودی به تصفیه خانه از مخزن سد ماملو تامین می شود که شرکت آب و فاضلاب استان تهران، طراحی و اجرای تصفیه خانه به پیمانکاران EPC و یا گروه مشارکت پیمانکار و مشاور درخواست شده بود که این مهندسین مشاور پیشنهاد فنی طرح مذکور را با مشخصات ذیل ارائه کردند.     •    محل تامین آب تصفیه خانه: آبگیری از مخزن آب سد ماملو     •    ظرفیت تصفیه خانه آب: 5000 لیتر بر ثانیه     •    تعداد مدول: دو مدول 2500 لیتر بر ثانیه     •    مشخصات آب ورودی به تصفیه خانه: مشخصات آبهای سطحی با کدورت 1000 NTU    •    مشخصات آب خروجی از تصفیه خانه آب: استاندارد آب شرب ملی و سازمان بهداشت جهانی     •    نوع فرآیند تصفیه آب: متعارف    خدمات انجام شده توسط شرکت تکاب گستر پارس در این پروژه    •    طراحی مبانی طراحی    •    شرح و انجام محاسبات واحدهای فرآیندی    •    تهیه چیدمان واحدهای فرآیندی و جنبی در زمین تخصص داده شده     •    انجام محاسبات هیدرولیکی و تهیه پروفیل هیدرولیکی    •    تهیه P&ID,PFD,BFD طرح    •    ارائه مشخصات فنی کلیه تجهیزات مکانیکی، برقی، ابزاردقیق و کنترل    •    تهیه متره و برآورد ریالی کارهای ساختمانی و تجهیزاتی    بهینه سازی طرح در روند انجام خدمات مهندسی     •    کاهش مصرف انرژی در بهینه سازی پروفیل هیدرولیکی واحدها     •    انعطاف پذیری سیستم در تعداد خطوط جریان طراحی شده     •    استفاده حداکثر از آب بازیافت شده    •    افزایش راندمان ته نشینی سیستم با استفاده از صفحات لاملا

6) طراحی شبکه جمع آوری، انتقال وتصفیه خانه فاضلاب شهر آبدانان مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری، انتقال و تصفیه خانه فاضلاب آبدانان در سال 91 به این مهندسین مشاور واگذار گردید. این مطالعات در دو بخش شبکه و خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب انجام و طرح ارائه شده در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورد تصویب قرار گرفت که مشخصات آن به شرح ذیل است:    مشخصات پروژه:    •    محدوده شهر: 520 هکتار    •    موقعیت تصفیه خانه: جنوب شرقی شهر     •    جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه فاضلاب: 42 هزار نفر     •    نوع فرآیند تصفیه فاضلاب: لجن فعال A2O     •    تعداد مدول: یک مدول و سه خط جریان     •    مساحت زمین تصفیه خانه: دو هکتار    •    کاربری پساب: کشاورزی و تخلیه به آبهای سطحی    خدمات انجام شده توسط شرکت تکاب گستر پارس در این پروژه    •    انجام مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب     •    انجام مطالعات مرحله اول طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب    •    انجام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب     •    تهیه نقشه های اجرائی ایستگاه پمپاژ بالابر و تحت فشار    •    انجام مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر
7) تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولیعصر تربت حیدریهطراحی ، اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولیعصر تربت حیدریه در سال 1395 به روش EPC به گروه مشارکت طول گستر – تکاب گستر پارس ابلاغ گردید در این قرارداد، شرکت تکاب گستر پارس بعنوان عضو مشارکت در بخش خدمات مهندسی در این پروژه همکاری دارد.        مشخصات پروژه:    •    موقعیت تصفیه خانه فاضلاب: جنوب شهر    •    ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب: 38 هزارنفر    •    نوع فرآیند تصفیه فاضلاب: نهرهای اکسایش     •    روش هوادهی: سطحی    •    روش تغلیظ لجن اضافی: ثقلی    •    مساحت زمین تصفیه خانه: 3.5 هکتار نکته: لجن اضافی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولیعصر، از طریق واحد پمپاژ لجن اضافی توسط خط انتقال به طول حدود  1500 متر به شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تربت حیدریه تخلیه می شود تا از طریق فاضلاب شهر تربت وارد تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه شده و سپس از طریق واحد پمپاژ لجن اضافی (لجن اضافی فاضلاب تربت و شهرک ولیعصر) جهت آمایش لجن، وارد سایت لجن در تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت حیدریه می گردد.     خدمات انجام شده توسط شرکت تکاب گستر پارس در این پروژه عبارتند از:    •    انجام خدمات مهندسی پایه     •    انجام خدمات مهندسی تفصیلی    •    انجام خدمات نقشه برداری    •    انجام خدمات ژئوتکنیک    •    انجام خدمات نقشه های ساخت و ازبیلت     •    تهیه دستورالعملهای راه اندازی و بهره برداری     بهینه سازی طرح در روند انجام خدمات مهندسی پس از ابلاغ قرارداد اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولیعصر تربت حیدریه به این گروه مشارکت و پس از بازدید از محل، در اولین جلسه گروه مشارکت پیشنهادات زیر را جهت بهبود مشخصات طرح مطرح کرد.1)    تغییر هوادهی سطحی بیوراکتور به عمقی2)    تغییر سیستم تغلیظ لجن از ثقلی به مکانیکی3)    انتقال ثقلی لجن مازاد به شبکه جمع آوری فاضلاب متعاقب پیشنهادات مطرح شده، محاسبات فرآیندی تغییرات طرح ارائه گردید که پس از بررسی، مورد تائید مشاور طرح قرار گرفت. مشخصات طرح اصلاحی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولیعصر به شرح ذیل می باشد: -    تعداد مدول: یک مدول و سه خط جریان-    موقعیت تصفیه خانه فاضلاب: جنوب شهرک ولیعصر -    موقعیت محل فرآوری لجن: تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت حیدریه -    نوع هوادهی: عمقی با دیفیوزرهای دیسکی حباب ریز -    روش تغلیظ لجن: مکانیکی، درام سانتریفیوژ 8) طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود  تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود به روش برکه تثبیت و سه خط چریان به ظرفیت 115 هزار نفر احداث و در سال 1388 به بهره برداری رسید. به منظور ارتقاء کمی و کیفی طرح تصفیه خانه فاضلاب موجود، انجام مطالعات بازنگری طرح و افزایش کمی و کیفی آن در سال 1395 به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.     مشخصات طرح موجود تصفیه خانه فاضلاب:    •    موقعیت تصفیه خانه موجود فاضلاب: جنوب شهر شاهرود     •    ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب: 115 هزار نفر    •    نوع فرآیند تصفیه فاضلاب: برکه تثبیت     •    تعداد لاگونهای بی هوازی موجود: سه واحد    •    تعداد لاگونهای اختیاری: یک واحد    •    تعداد لاگونهای تکمیلی: یک واحد    •    دبی فاضلاب ورودی: 44000 مترمکعب در روز     خدمات انجام شده توسط شرکت تکاب گستر پارس در این پروژه•    بازنگری مطالعات پایه و بروز رسانی آنها (جمعیت، سرانه های تولید فاضلاب و....)•    بررسی راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه موجود فاضلاب•    تغییر کاربری لاگونهای بیهوازی به لاگونهای بیولوژیک (بیهوازی، انوکسیک و هوادهی) •    انجام مطالعات پایه طرح توسعه تصفیه خانه تا افق طرح•    نوع کاربری پساب: کشاورزی و پتانسیل تخلیه به آبهای سطحی •    تهیه مدل مالی واگذاری طرح به سرمایه گذاران به روش بیع متقابل•    برگزاری فراخوان سرمایه گذاران و انجام تشریفات مناقصه به روش بیع متقابل
9) تصفیه خانه فاضلاب شهر تکریت عراقانجام مطالعات پایه و تفصیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر تکریت عراق فی مابین این مهندسین مشاور و شرکت ارگه کشور ترکیه  در سال 1393 طی قراردادی به مدت یکسال مبادله گردید. فاضلاب شهر تکریت عراق پس از جمع آوری توسط خط انتقال فاضلاب به تصفیه خانه موجود شهرک به ضلع ... شهر واقع شده است انتقال و با فرآیند لاگون هوادهی تصفیه می گردید. به دلیل افزایش جمعیت شهر تکریت و همچنین صدمات حاصل از جنگ، عدم بهره برداری صحیح تصفیه خانه پس از تغییر رژیم حکومتی کشور عراق، وزارت بهداشت و کارهای عمومی عراق، اقدام به بازنگری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر تکریت نمود.        خدمات انجام شده توسط شرکت تکاب گستر پارس در این پروژه عبارتند از:     •    پیش بینی جمعیت شهرهای افق 2040    •    محاسبه سرانه های تولید فاضلاب    •    بررسی گزینه های مختلف تصفیه خانه فاضلاب و پیشنهاد گزینه برتر توسعه    مشخصات طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر تکریت:    •    ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب در افق طرح: 225 هزار نفر    •    نوع فرآیند تصفیه فاضلاب: لجن فعال      •    تعداد خط جریان: سه خط جریان    •    روش گندزدائی پساب: UV پس از سیستم میکرواسترینر     •    کاربری پساب: کشاورزی و صنعت و تخلیه به دورخانه
10) طراحی سیستم جمع آوری، انتقال و سیستم تصفیه بوهای آزاردهنده ایستگاه پمپاژ فاضلاب دره شهر ایلام به دلیل واقع شدن ایستگاه پمپاژ تحت فشار اصلی فاضلاب دره شهر در مجاورت مناطق مسکونی، با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فوق، موجب ایجاد بوهای آزاردهنده در مناطق اطراف ایستگاه پمپاژ می گردید که خصوصاً در فصول گرم سال، موجب آزار و اذیت ساکنان مجاور ایستگاه پمپاژ به دنبال آن نارضایتی مناطق مجاور آن را ایجاد کرده بود در این راستا، شرکت آب و فاضلاب استان ایلام طراحی و ارائه مشخصات سیستم جمع آوری و تصفیه بو ایستگاه پمپاژ مذکور را به این مشاور واگذار نمود.     مشخصات ایستگاه پمپاژ اصلی شهر دره شهر:•    نوع ایستگاه پمپاژ: تر•    نوع آشغالگیر: دستی و مکانیکی•    تعداد الکتروپمپ: 1+2 •    نوع الکتروپمپ: مستغرق- سانتریفیوژ•    ظرفیت پمپاژ هر دستگاه: 100 لیتر بر ثانیه•    فاصله ایستگاه از مناطق مسکونی: 120 متر•    مشکلات بهره برداری از ایستگاه پمپاژ: تولید و انتشار پراکندگی بوهای آزاردهنده و شکایت مناطق مسکونی مجاور ایستگاه پمپاژ خدمات انجام شده توسط شرکت تکاب گستر پارس در این پروژه•    انجام مطالعات پایه •    انجام مطالعات تفصیلی•    تهیه مشخصات فنی سیستم تصفیه بو•    برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران•    نظارت عالی بر روند اجرای طرح•    کنترل و انجام تست های عملکردی سیستم در هنگام تحویل موقت پروژه•    مشخصات سیستم تصفیه بوی ایستگاه پمپاژ دره شهر•    بررسی روشهای مختلف تصفیه بو، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک•    پیشنهاد سیستم تصفیه بو به روش بیولوژیک•    نوع فرآیند تصفیه بو: بری اسکرابر و سیستم بیوفیلتر •    نوع مدیا بیوفیلتر: خرده چوب و ریشه درخت •    گازهای آلاینده: H2S,NH3 و مرکاپتان و.. •    جمع آوری گازهای آلینده از بخشهای: اشغالگیر، سامپ ذخیره فاضلاب •    تعداد دفعات تعویض هوا: 6-10 بار در ساعت •    حجم هوای آلاینده: 1700 مترمکعب در ساعت•    غلظت و رطوبت قبل از بیوفیلتر: 98%•    ابعاد بیوفیلتر: 5/3*5/2 متر •    زمان ماند: 50 ثانیه •    بارگذاری سطحی: 120 m/hr 11) سیستم حذف سرب و نیترات از آب شرب به روش ROدر یکی از مناطق شمال کشور، سفره های آب زیزمینی که محل تامین آب شرب محدوده ئی به جمعیت حدود 60 هزارنفر را تامین می کند به دلیل عدم دفع صحیح فاضلاب و همچنین تخلیه پساب های حاصل از صنایع سبک و بالابودن تراز آب زیرزمینی در منطقه موجب آلودگی آب زیرزمینی با آلاینده های سرب و نیترات شده بود. خدمات مهندسی حذف آلاینده های فوق و سایر آلاینده های اضافی در آب شرب توسط این مهندسین مشاور انجام گردید.      مشخصات پروژه:    •    افق طرح: 1415    •    حداکثر نیاز آبی: 340 L/S    •    جمعیت تحت پوشش: 60 هزار نفر     •    نوع آلاینده ها: سرب و نیترات    •    غلظت سرب: 12 PPM     •    غلظت نیترات: 88 PPM    •    حداکثر مجاز سرب: 0.01 PPM    •    حداکثر مجاز نیترات: 50 PPMمطالعه روشهای حذف نیترات و سرب از آب     •    روش تبادل یونی     •    روش اسمز معکوس     •    روش الکترودیالیز    •    گزینه برتر انتخابی: روش اسمز معکوسمشخصات طرح ارائه شده     •    احداث دو تصفیه خانه مجزا (با توجه به پراکندگی چاههای برداشت)     •    دبی جریان: 340 لیتر بر ثانیه     •    تعداد مراحل تصفیه: دو مرحله     •    میزان بازیافت آب: 75%    •    میزان مصرف انرژی : 0.7 kwh/m3    •    واحدهای فرآیندی: گراول فیلتر : فیلتر کربن فعال، میکروفیلتر، پمپاژ فشار بالا، سیستم RO ، مخزن ذخیره 12) طراحی سیستم تصفیه بو ایستگاه پمپاژ فاضلاب جعفرآباد (فلاورجان اصفهان)ایستگاه پمپاژ فاضلاب جعفرآباد واقع در جنوب شهر فلاورجان اصفهان، وظیفه پمپاژ فاضلاب تولیدی منطقه جعفرآباد به خط انتقال فاضلاب فلاورجان را به عهده دارد. با توجه به موقعیت ایستگاه پمپاژ (در جوار منازل مسکونی منطقه جعفرآباد) بوی حاصل از ایستگاه پمپاژ باعث شکایت افراد ساکن در منطقه شده که بر همین اساس طرح سیستم تصفیه بو آن به این مهندسین مشاور واگذار و طرح آن براساس سیستم تصفیه بو به روش بیولوژیکی تهیه ومورد تایید شرکت آب  و فاضلاب استان اصفهان قرار گرفت. سپس اسناد ارزیابی و مناقصه آن نیز تهیه و ارائه گردید.
13) مطالعات بهینه سازی و طراحی شبکه انتقال و توزیع آب شهرهای کلاته خیج و دیباج (استان سمنان)در این مطالعات ضمن بررسی شبکه انتقال و توزیع شهرهای دیباج و کلاته خیج، ابتدا طرح بهینه سازی شبکه موجود ارائه و سپس براساس جهات توسعه و جمعیت افق طرح (16000 نفر)، طرح توسعه شبکه توزیع آب تهیه و ارائه گردید.
14 ) مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهرهای علویجه و دهق (استان اصفهان)شهرهای علویجه و دهق دو شهر از توابع شهرستان نجف آباد بوده که جمعیت افق طرح (سال 1420) آنها معادل 24000 نفر برآورد گردیده است. در این مطالعات ضمن طراحی شبکه جمع آوری وانتقال فاضلاب این دو شهر، گزینه های مختلف محل تصفیه خانه فاضلاب (بصورت مشترک و مجزا) مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا با بررسی های به عمل آمده و گزینه تصفیه خانه مشترک پیشنهاد و مورد تایید کارفرما قرار گرفت.15)  مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر جندق (استان اصفهان)شهر جندق واقع در شمال شرقی استان اصفهان یکی از شهرهای شهرستان خور و بیابانک می باشد که خدمات مهندسی انجام شده توسط این شرکت به شرح زیر می باشد:    - انجام مطالعات جمعیتی تا افق طرح    - بررسی و تعیین سرانه های آب مصرفی و فاضلاب تولیدی    - طراحی گزینه های مختلف شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و تعیین گزینه برتر    - مکان یابی محل احداث تصفیه خانه فاضلاب     - انجام مطالعات کاربری پساب در منطقه

16) انجام عملیات نقشه برداری، مطالعات مرحله دوم شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای گل تپه و شیرین سو(استان همدان)خدمات مهندسی انجام شده در این مطالعات عبارتند از:    - انجام عملیات نقشه برداری به روش مختصاتی از کل شهر، خط انتقال و محل تصفیه خانه به طول 40 کیلومتر    - مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب    - مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب    - تهیه اسناد مناقصه طرح به روش EPC
17) مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر زیباشهر مبارکه (استان اصفهان)در این مطالعات ضمن تهیه نقشه های اجرایی ایستگاه پمپاژ زیباشهر، طراحی سیستم تصفیه بو و نقشه های اجرایی آن نیز تهیه گردید. که پس از تصویب طرح، اسناد مناقصه آن به روش PC تهیه و ارائه گردید.
18) بازنگری و به روز رسانی مطالعات مرحله اول و انجام  مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر شال (استان قزوین)
برای هر یک از موارد زیر فضا برای توضیحات لحاظ شود
19) بازنگری و به روز رسانی مطالعات مرحله اول و انجام  مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر شال (استان قزوین)

20) مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و انتقال  فاضلاب شهر نصرت آباد (استان قزوین)

21) مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ اصلی و اضطراری  فاضلاب شهر نصرت آباد (استان قزوین)

22) مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر محمود آباد نمونه (استان قزوین)

23) بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و شبکه توزیع آّب منطقه باغ عمران شهر اقبالیه (استان قزوین)

24) مدلسازی و بهینه سازی شبکه توزیع آب موجود شهر آّبگرم (استان قزوین) و طراحی و تهیه نقشه های اجرایی شبکه توزیع آب بخش توسعه شهر تا افق طرح
25)نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی طرح ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام 
26)نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال (استان قزوین)
27) نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر نصرت آباد (استان قزوین)
28)مطالعات مرحله اول طرح بهینه سازی، ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک
29) مطالعات مرحله دوم توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک (بخش مایع و لجن)
30) بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر گلدشت نجف آباد
31) مطالعات مرحله اول و انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر کهریزسنگ نجف آباد
32) انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر دهق